safe

Най-модерният трезор в град София бе оборудван с биометрична система за контрол на достъп от BIODIT

Най-модерният трезор в град София бе оборудван със система за биометричен контрол на достъпа от българската компания BIODIT. Клиентите на трезора ще ползват сигурна иновативна защита и ще могат да бъдат спокойни за личните си вещи. Системите на BIODIT осигуряват най-високото ниво на сигурност, оставяйки далеч в миналото стандартните чипове и RFID карти, които могат да бъдат изгубени, откраднати или фалшифицирани. Всичко, което е необходимо е физическото присъствие на потребителя.

BIODIT предоставя една от най-съвременните технологии за защита и контрол на достъп чрез идентификация и удостоверяване на самоличност посредством пръстовите отпечатъци.

Биометричните устройства на компанията снемат между 70-80 произволни точки от отпечатъка на потребителя, като за всяка точка чрез математически алгоритъм се създава вектор в три измерения – широчина, дълбочина и дължина. Информацията се обработва в еднопосочен шестнадесетичен код, който на практика не може да бъде възпроизведен в обратен ред, да бъде копиран и не позволява да се генерира модел на пръстовия отпечатък. Екипът от висококвалифицирани специалисти на BIODIT са създават уникални продукти, като използват най-добрите материали и технологии за изработката им.