Slide 1 Уважаеми дами и господа,

С настоящoто “БИОДИТ” АД, ЕИК 203854303, уведомява акционерите си, че на свиканото на 29.07.2022 г., от 11,00 ч., на адрес: гр. София 1756, район „Студентски“, бул. „Климент Охридски“ № 125, редовно Общо събрание на акционерите, код емисия BG1100003190, не се явиха достатъчен брой акционери и събранието не беше проведено, поради липса на кворум за неговото законно провеждане.

На основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, редовното годишно Общо събрание на акционерите ще се състои на 12.08.2022 г., на същото място и в същия час и ще е законно, независимо от представения на него капитал. С текста на поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, дневния ред, обявената дата за провеждане и материалите за събранието може да се запознаете и по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ, където същата е обявена, в съответствие с нормативните изисквания.
29.07.2022г.
Новина New Layer Само за година и половина BIODIT инсталира 1 500 устройства Само за година и половина BIODIT инсталира 1 500 устройства за контрол на достъп и управление на работно време в производствени предприятия, офиси и офис сгради, търговски помещения, хотели, жилищни сгради и др.
Виж повече
Web Version BIODIT направи поредна крачка напред в развитието на своите решения с пускането на уеб-базирана версия на своя софтуер. Тази нова разработка дава още по-голяма гъвкавост и удобство за постоянно увеличаващия се брой потребители на системите. Different Slide BIODIT knows it Everybody is different

Нашите съвременни решения за биометрична сигурност предоставят бъдещата технология днес.
Изцяло нов свят на възможности!

Безжични

Olock_New_Silver_Out_with_logo

Olock®WBLS

Кабелни

BIODIT_Inside_Hotel_Wallpaper

Conik®Access Wall

Максимален комфорт, съчетан с най-високо ниво на сигурност

Спрете да губите време и пари за технология, която няма да работи. Разгледайте нашите решения по-долу.

Hospitality Осигуряването на комфорт и сигурност на всички гости по време на престоя им са основните услуги, предоставяни от всеки хотел. Използвайки решението Olock®, гостите не трябва да носят карти и ключове, които лесно могат да бъдат забравени или загубени. Разберете Повече Access Control Всички финансови институции трябва да спазват изключително тежки изисквания за сигурност. Строгият и сигурен контрол на достъпа до зони с ограничен достъп е жизненоважна част от управлението на риска и организационния контрол. Нашето биометрично решение драстично минимизира риска от измамни действия. Разбери Повече Time Management Нашите биометрични системи за контрол на достъпа могат да бъдат широко възприети в административните или обществените сгради. Системата позволява задаване на правила за достъп, базирани на график на работа, контрол на различни електрически уреди, алармени и вентилационни системи. Данните могат да се наблюдават в реално време. Иновативното биометрично безжично решение прави системата за достъп до сградата по-ефективна и не изисква окабеляване, ремонт или строителни работи. Разбери Повече Automotive CarSec е специално разработен за автомобилната индустрия. Това е комбинация от иновации и уникална технология, която предлага изключително високо ниво на защита на автомобила, далеч по-добро от други често срещани решения като автоматични аларми или имобилайзери. Разбери Повече Smart Homes Съществуващите решения за заключване на врати използват остаряла технология и предлагат ниско ниво на сигурност. Biodit разработи EasyLock - ново поколение биометрично устройство за заключване на врати, което използва идентификация на пръстови отпечатъци за отваряне на домашните врати, без да са необходими ключове, карти, ПИН кодове и др. Read More

Клиенти

Партньори