Slide 1 Уважаеми дами и господа,

С настоящото "БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303 - акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: София 1756, бул. Климент Охридски № 125, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ Ви уведомява, че на проведения на 21.01.2021 г, аукцион за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „БИОДИТ“ АД, на пазара за рестеж „BEAM“ са закупени 1 000 000 (един милион) броя, обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална и емисионна стойност от 1 лев.

Общият размер на набраните парични средства, в резултат от предлагането е в размер на 1 000 000 (един милион) лева. В резултат на осъщественото предлагане капиталът на Дружеството ще бъде увеличен на 13 820 583 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.
26.01.2021 г.
Slide 1 𝗕𝗜𝗢𝗗𝗜𝗧 стана първата компания в България, получила одобрение от БФБ за листване на акции на пазара за растеж 𝗕𝗘𝗔𝗠 Научи повече Slide BIODIT knows it Everybody is different

Нашите съвременни решения за биометрична сигурност предоставят бъдещата технология днес.
Изцяло нов свят на възможности!

Безжични

Olock®WBLS

Кабелни

conik access wall plata y oro

Conik®Access Wall

Максимален комфорт, съчетан с най-високо ниво на сигурност

Спрете да губите време и пари за технология, която няма да работи. Разгледайте нашите решения по-долу.

Hospitality Осигуряването на комфорт и сигурност на всички гости по време на престоя им са основните услуги, предоставяни от всеки хотел. Използвайки решението Olock®, гостите не трябва да носят карти и ключове, които лесно могат да бъдат забравени или загубени. Разберете Повече Access Control Всички финансови институции трябва да спазват изключително тежки изисквания за сигурност. Строгият и сигурен контрол на достъпа до зони с ограничен достъп е жизненоважна част от управлението на риска и организационния контрол. Нашето биометрично решение драстично минимизира риска от измамни действия. Разбери Повече Time Management Нашите биометрични системи за контрол на достъпа могат да бъдат широко възприети в административните или обществените сгради. Системата позволява задаване на правила за достъп, базирани на график на работа, контрол на различни електрически уреди, алармени и вентилационни системи. Данните могат да се наблюдават в реално време. Иновативното биометрично безжично решение прави системата за достъп до сградата по-ефективна и не изисква окабеляване, ремонт или строителни работи. Разбери Повече Automotive CarSec е специално разработен за автомобилната индустрия. Това е комбинация от иновации и уникална технология, която предлага изключително високо ниво на защита на автомобила, далеч по-добро от други често срещани решения като автоматични аларми или имобилайзери. Разбери Повече Smart Homes Съществуващите решения за заключване на врати използват остаряла технология и предлагат ниско ниво на сигурност. Biodit разработи EasyLock - ново поколение биометрично устройство за заключване на врати, което използва идентификация на пръстови отпечатъци за отваряне на домашните врати, без да са необходими ключове, карти, ПИН кодове и др. Read More

Клиенти

Партньори