fbpx
  • Инвеститори
  • Документи
  • Корпоративно Управление
  • Финансови Данни
  • Общи Събрания на Акционерите

Това е секцията за връзка с инвеститори на БИОДИТ АД

 

Нашето желание е да предоставим максимална прозрачност и информираност за компанията на нашите акционери, потенциални инвеститори, финансови анализатори и финансови медии.

Биодит АД е дружество с едностепенна система на управление. Компанията се управлява от Съвет на директорите, който е в състав от петима членове: Юлиан Софрониев – Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор, Константин Петров – Заместник Председател на Съвета на директорите, Николай Мартинов – Член на Съвета на директорите, Кристиан Кръстев – Член на Съвета на директорите, Стоил Василев – Член на Съвета на директорите.

Юлиан Софрониев
Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен Директор 

Автобиография

Константин Петров
Заместник Председател на Съвета на директорите

Автобиография

Николай Мартинов
Член на Съвета на директорите

Автобиография

Kристиан Кръстев
Член на Съвета на директорите

Автобиография

Стоил Василев
Член на Съвета на директорите

Автобиография