neveq_new

Биометричните решения на BIODIT вече са в употреба в индустриалната зона на СОЛ България

BIODIT вече работи съвместно със СОЛ България ЕАД – утвърден български производители на промишлени газове. За оптимизация на разходите и контрол на работното време, в индустриалната зона на компанията използват биометрични системи за контрол на достъп и работно време.

СОЛ България ЕАД предлага технически газове, които намират различни приложения в металургията, химическата и нефтохимическата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, в заваряването, рязането, и други. Предприятието разполага с много голям брой служители и досега познатите карти и чипове за контрол на достъпа и работното време утежняват процеса на работа. Именно тук приложение намират иновативните технологични решения на Biodit. За улеснение на персонала и осчетоводяването, в СОЛ България ЕАД вече използват биометричното устройтво Conik®Access Wall.