brandins

Специализирана система за безжичен биометричен контрол на достъп бе изградена в офисите на фирма “Бранд ИНС“ ЕООД

BIODIT инсталира безжична биометрична система за контрол на достъп и работното време в офисите на “Бранд ИНС”. От застрахователното дружество заявиха, че са избрали системата OLock® WBLS® като най-надеждната на пазара, тъй като осигурява бърз достъп само чрез коректна идентификация на пръстов отпечатък.

Чрез иновативните си решения BIODIT предлага максимално удобство, тъй като потребителите не трябва да носят карти, ключове и не се налага да помнят пароли или специални пин-кодове. Продуктите на компанията са подходящи за подобряването на сигурността и контрола на бизнес сгради, обществени и държавни учреждения, институции. Устройствата на BIODIT дават възможност инвестицията да бъде възвърната за период от 8 месеца до 2 години, в зависимост от системата за карти, които заменят и в зависимост от четеца на карти, който е бил използван (магнитна лента, чип, RFID и др.). Системите на компанията позволяват разходът за електричество да се редуцира до 30%, тъй като контролират разхода на енергия.

Различните продукти за контрол на достъпа могат да бъдат използвани за разплащане в заведения и ресторанти, пропускателни пунктове и други. Цялата система се управлява от едно софтуерно приложение, като информацията може да се обменя на рецепцията, на входа на сградата, или да бъде интегрирана в цялата структура на компанията – навсякъде по света.