ipo_photos_v2_x4

IPO-то на „Биодит“ ще бъде на 21 януари 2021 г.

Първично публично предлагане на акции на пазара за растеж BEAM, с което ще бъде увеличен капиталът на „Биодит“ АД, ще се проведе на 21 януари. На аукциона ще бъдат предложени до 1 млн. акции на компанията – обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална и емисионна стойност от 1 лев.

Всеки, който проявява интерес към инвестиция в една от най-иновативните и високотехнологични компания в България трябва да се свърже с Karoll или друг инвестиционнен посредник – член на „Централен депозитар“ АД и да подаде своята заявка.

Подробна информация може да прочетете в секция Инвеститори.