beam-biodit

BIODIT с публично предлагане на акции на BEAM пазара към БФБ

BEAM пазарът за растеж на малки и средни предприятия към Българска фондова борса е създаден още през 2018 година. Идеята на този пазар е, да стимулира малки и средно големи дружества, които показват развитие и се нуждаят от финансиране.

Всички набрани средства от пазара ще използваме за реализиране на следващата стъпка от развитието на компанията – навлизането на пазара в Испания, където вече имаме успешно реализирани проекти”, споделя Юлиан Софрониев, изп. директор на BIODIT.

Повече за BEAM и публичното предлагане на акции на BIODIT, може да научите ТУК.