biodit_reference

BIODIT е най-новият член на БСК

BIODIT бе приета за член на Българската стопанска камара по време на заседанието на Управителният съвет на 24-ти октомври. Компанията е една от седемте новоприети члена от различни сектори на икономиката, в които са заети общо над 15 хил. души. 

“Като компания, която се развива в България, за нас е важно да участваме и да подпомагаме развитието на бизнес средата, както и диалога между бизнеса и държавата. Членството в БСК е една възможност за нас да бъдем по-активни в тези сфери”, посочва изпълнителният директор на BIODIT Юлиан Софрониев.