Аква Невис

BIODIT оборудва хотел Аква Невис с биометрични системи

Служителите на хотел Аква Невис вече използват биометричните системи за контрол на достъп и работното време от BIODIT. Удобството да влизат в различните помещения само с пръст, е съчетано с най-високата сигурност, която дават решенията на BIODIT. 

Биометричните системи на BIODIT лесно се инсталират във вече завършени сгради, като хотел Аква Невис. Софтуерът дава множество възможности на управителя – от контрол в реално време онлайн, до по-лесно изчисляване на работните заплати.