ConikRoll (6)

АБ-ТЕРМ бе оборудвана с иновативна система от Biodit

Biodit инсталира биометрично решение за контрол на достъп в сградата на производителя на професионално кухненско оборудване АБ-Терм.

Благодарение на системата, служителите няма нужда да носят ключове и карти, а влизат само с пръст. Това предотвратява и неоторизиран достъп до помещенията. Системата също така отчита работното време и може да бъде интегрирана за автоматично изчисляване на възнагражденията.