security_alliance

Финансовите институции увеличават фокуса си върху биометричните данни с цбиел да защитят по-ефективно клиентите си

Потребителите в цяла Европа все повече се интересуват от използването на биометрични данни при извършване на плащания. Според ново изследване на Visa, това се счита за особено, когато биометричните методологии, които потвърждават самоличността на определено лице, са интегрирани с други мерки за сигурност по време на процедурите за плащане. Над две трети (68%) от европейците искат да използват биометричните данни като метод за удостоверяване на автентичността при плащане, докато купуват стоки или услуги в различни ситуации. Почти три четвърти (73%) виждат двуфакторно удостоверяване, където една от биометричните методологии се използва заедно с платежно устройство, като сигурен начин за потвърждаване на притежателя на сметка.

Когато разглеждаме предимствата на биометричното удостоверяване – процесът, който потвърждава самоличността на човек чрез измерване на присъща характеристика, специфична за дадено лице, като пръстови отпечатъци или шарки на ириса – половината европейци (51%) заявяват, че вярват, че това може да създаде по-бързо и лесно опит с плащания от традиционните методи. Освен това, като се вземе предвид само възприеманата сигурност на биометричните технологии, 81% от потребителите виждат пръстовите отпечатъци като най-сигурните. Ето защо 53% изразяват предпочитание към пръстовия отпечатък пред другите форми на биометрично удостоверяване, когато го използват за плащане.

BIODIT се гордее, че е водеща високотехнологична компания, специализирана точно в разработването на такива биометрични системи, които допринасят за безопасността на хората. Компанията разработва и прилага бъдещите биометрични възможности в настоящето. Продуктите на BIODIT се основават на разпознаване на пръстови отпечатъци. В резултат на успешно партньорство с различни видове организации продуктите вече са внедрени в различни проекти в цяла Европа. По отношение на финансовите институции – такъв пример е най-модерният трезор в София, който наскоро беше оборудван със системи, разработени и разработени от BIODIT.

Освен това големите финансови институции като световно признатите Generali, Uniqa и Allianz си сътрудничат и се доверяват на BIODIT, като същевременно осигуряват на своите клиенти най-високо ниво на сигурност чрез системите на биометричната компания. Всички те имат изключително високи изисквания по отношение на сигурността, на които устройствата на BIODIT отговарят във всеки аспект. Контролът на режима за достъп до зони с ограничен достъп е важна част от стратегията за сигурност.