Novina_Praktiker

Биометрични системи за присъствие на работно време в магазините на Практикер

BIODIT инсталира своите иновативни биометрични системи за контрол на достъпа и отчитане на времето в първите три магазина на Praktiker в България.

В специализираните хипермаркети устройствата на BIODIT увеличават автоматизирането на проследяването на посещаемостта и премахват необходимостта от ключове и карти. Устройствата са лесни за интегриране и използване и правят прехода към високотехнологични системи лесен.

През следващите седмици нашата система ще бъде инсталирана в останалите магазини от веригата.