expo

Продуктите на BIODIT предизвикаха голям интерес на Security Expo 2013

Продуктите на BIODIT за биометричен контрол на достъп предизвикаха огромен интерес сред посетителите на SECURITY EXPO 2013. Индустриалната изложба се проведе от 6 до 9 март в Интер Експо Център – София. Сключени бяха договори с клиенти от Румъния, Турция, Гърция и България.

Системите за безжично биометрично заключване предоставят редица предимства на продуктите на BIODIT. Те са подходящи за подобряването на сигурността и контрола на бизнес сгради, обществени и държавни учреждения и институции, но различните продукти за контрол на достъпа могат да бъдат използвани и за разплащане в заведения и ресторанти, пропускателни пунктове и др. Цялата система се управлява от едно софтуерно приложение. Така информацията може да се обменя на рецепцията, на входа на сградата, или да бъде интегрирана в цялата структура на компанията – навсякъде по света.