TU_biodit

BIODIT и Техническият университет в София стартираха стажантска програма

BIODIT и Техническия университет в София стартираха стажантска програма за подбор на специалисти, които да постъпят на работа в компанията след дипломирането си. Компанията предлага на младите хора в България реализация в сектора на биометричните технологии.

Превръщайки се в една от най-бързо развиващите се и иновативни компании в Европа, BIODIT е доставчик на решения с биометричен контрол на достъпа до медицинската, автомобилната, туристическата и финансовата индустрии. Това, което отличава BIODIT от останалите компании на този пазар, е, че другите производители са фокусирани основно в разработването на една част или един модул от дадена система, докато екипът на компанията разработи уникално цялостно решение, което включва както хардуерната разработка, така и софтуера, и фърмуера, и цялостния дизайн. Това прави BIODIT една от малкото компании, работещи в сферата на биометричните технологии в целия свят, която предлага цялостно решение, разработено изцяло и единствено от нея.