BIODIT_IPO

BIODIT стана първата компания в България, получила одобрение от БФБ за листване на акции на пазара за растеж BEAM

На свое заседание, проведено на 14.12.2020 г.,  Комитетът  по управление на БФБ АД  взе решение, с което допуска до търговия временна емисия акции, издадена от „Биодит“  АД-София, ISIN код BG1500001208, с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 1 милион обикновени безналични акцииДатата на аукционът ще бъде  оповестена допълнително в съобщението, относно предлагането, което ще се публикува на  настоящия интернет адрес, на интернет страницата на „Биодит“ АД и на интернет страницата на пазара BEAM на 21.12.2020 г. 
 
С одобрения от Комитета  по управление на БФБ АД  актуален документ за допускане може да видите ТУК
 
След приключването на предлагането, емисията акции, издадена от Биодит АД-София, ISIN код BG1100003190 ще бъде допусната за търговия на пазар BEAM в пълния си размер.