profitable

BIODIT бележи ръст от над 100% в приходите за деветмесечието на 2021 г.

Приходите от продажби на устройства BIODIT и съпътстващи услуги се увеличават до 204 000 лева през първите 9 месеца на 2021 г. В следствие на значителния интерес към решенията на компанията, BIODIT реализира 105% ръст в финансовите си постъпления за деветмесечието, спрямо същия период на миналата година, когато приходите са 98 000 лева. Ръстът в продажбите е във всички бизнес линии.

Много силният летен сезон за хотелите на българското черноморие доведе до огромен интерес към продуктите на компанията за хоспиталити сектора, които дават възможност за изпълняване на различни автоматизации на процеси в стаите, оптимизират оперативни разходи и предоставят по-ефективно управление на персонала. Компанията очаква голямо увеличение на продажбите на устройства специално разработени за хотелската индустрия и свързаните с тях абонаментни услуги, в следващите 12 месеца.

Вторият съществен показател, който подобрява финансовия резултат на компанията е намаляването на загубата. Тя е спаднала с 6% спрямо същия период на 2020 година.